اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

آموزش معامله گری – تکنیکال – جلسه دهم

آموزش معامله گری-تکنیکال -جلسه دهم:
ترند چیست؟
up trend down trend sideways
آشنایی با رفتار موجی در چارت
معرفی استراتژی Last kiss

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :