اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

آموزش معامله گری – تکنیکال – جلسه سوم

آموزش معامله گری-تکنیکال-جلسه سوم
کندل استیک
الگوهای برگشتی
الگوهای ادامه دهنده

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :