اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

آموزش معامله گری – تکنیکال – جلسه نهم

آموزش معامله گری- تکنیکال – جلسه نهم:
نحوه محاسبه ارزش هر پپ با استفاده از لایک تریدر
مشخص نمودن مقدار lot برای هر معامله با توجه به سرمایه اختصاص یافته
جمع بندی مباحث تکنیکال تا جلسه هشتم

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :