اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

آموزش معامله گری – تکنیکال – جلسه هفتم

آموزش معامله گری- تکنیکال- جلسه هفتم
(میانگین) Average چیست؟
مشخص نمودن محدوده نوسان با استفاده از Average
در چه مواقعی به لحاظ تکنیکال, بایستی به خبرهای” فاندامنتالی ” توجه کنید
تشخیص دوره پرنوسان از دوره کم نوسان با استفاده از Like Trader
دسته بندی جفت ارز ها با استفاده از Average در like trader
تنظیمات Average در LT به چه صورت انجام میشود
رابطه Average با حد ضرر و حد سود
بررسی معاملات میان روزی با استفاده از Average
چرا روش حد سود و حد ضرر ثابت ,در معاملات درست نمی باشد؟
اسپردفکتور چیست؟ و به چه صورت کار میکند
چه میزان اسپرد پرداختی به بروکر منطقی می باشد؟

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :