اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

آموزش معامله گری – تکنیکال – جلسه چهارم

آموزش معامله گری-تکنیکال-جلسه چهارم
کندل استیک الگوهای ادامه دهنده
بررسی کندل استیک در لایک تریدر

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :