اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

جلسه دوم-آموزش مقدمات بازارهای مالی

جلسه دوم_عناوین
ایزو کد سیمبل
مفهوم جفت ارز
مفهوم SELL & BUY
دستورات Pending
بررسی نحوه انجام معاملات
تحلیل دستورات خرید و فروش نسبت به ارز دوم

محتوای درس
تکمیل 0% 0/2 مرحله
آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :