اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

جلسه شانزدهم-آموزش مقدمات بازارهای مالی

جلسه شانزدهم-عنوان:
نصب و اجرای اندیکاتور و اکسپرت در متاتریدر

محتوای درس
تکمیل 0% 0/1 مرحله
آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :