اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

جلسه هشتم-آموزش مقدمات بازارهای مالی

جلسه هشتم _ عناوین:
اصطلاحات مهم:
balance
equity
margin
free margin
margin level
call margin
stop out
stop level
freez level
tick size
tick value
slippage

آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :