اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

جلسه هفتم-آموزش مقدمات بازارهای مالی

جلسه هفتم_عناوین
spread
ASK
Bid
Leverage
چه لوریجی برای حساب معاملاتی مناسب است؟

محتوای درس
تکمیل 0% 0/2 مرحله
آموزش هایی که شاید مناسب شما باشد :