اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

تکنیکال-جلسه بیست پنج-قسمت اول