اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

جلسه اول – قسمت اول