اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

جلسه دوازدهم-قسمت اول