اولین و تنها آکادمی آموزش ترید بصورت هوشمند در ایران

جلسه یازدهم-قسمت اول